Denne hjemmeside kan benyttes til beregning af tværsnitskonstanter for et vilkårligt homogent, polygonalt tværsnit. Betegnelser og definitioner er således som beskrevet i Teknisk Ståbi, kapitel 1.

Vælg et af nedenstående eksempler som udgangspunkt, eller angiv antal punkter og tryk på "OK".